Naše skupina se zaměřuje na veškerou činnost související s lodními sporty.  Věnujeme se veslování, divoké vodě nebo tréninku na rychlostních kajacích. Tyto tři pilířové činnosti ale obohacujeme a další varianty lodních sportů. Zároveň  pořádáme a zúčastňujeme se různých akcí související s lodními sporty (kurzy, víkendové akce, splouvání řek, výjezdy na moře, konzultace, tvorba kondičních programů, účast na závodech atd.) 

   Lodní sporty ale nevnímáme jako "izolovanou" disciplínu. Věnujeme se sportu a tělovýchově obecně. Jak dalším sportům a pohybovým aktivitám, tak i tělovýchovné teorii (fyziologie tělesné zátěže, výživa, konzultace pohybových programů atd.) Nezanedbatelnou součástí naší činnosti jsou sportovní rekondiční masáže.